Maksut ja taksat:

Uusien rakentamisalueiden rakentamisesta aiheutuvat kustannukset peritään liittymismaksuna ja rahasto-osuusmaksuna minkä suuruus määräytyy toteutuneiden kustannusten ja liittyjämäärien perusteella. Lisätietoa.

Vesiosuuskunnan maksut ovat seuraavat:

- osuusmaksu 50,48 € (ei sis alv) liittymisen yhteydessä maksettava kertamaksu (jäsenyydestä).

Käyttömaksut 1.1.2019 alkaen

Vesimaksu 1,16 € alv. 0%, 1,44 € sis. alv 24%
Jätevesimaksu 2,04 € alv. 0%, 2,53 € sis. alv 24%
Perusmaksu yhteen järjestelmään 120 € alv 0%, 148,80 € sis. alv 24%
Perusmaksu molempiin järjestelmiin 180 € alv 0%, 223,20 € sis. alv 24%

Vesijohdon rakentamisesta aiheutunut kokonaiskustannus on Lahtelantien, Vitikkaniemen sekä Tihusniemen alueilla noin 7000 € / osakas sekä Hietakylän ja Huhtimäen alueilla noin 7800 € / osakas.  Tämä summa laskutetaan alkuperäisiltä osakkailta noin 13-15 vuoden aikana, jälkiliittyjän maksuaika liittymismaksulle on 6 kk. Liittymismaksun voi maksaa maksimissaan kolmessa erässä.

Jälkiliittyminen:

Osa-alueet 1-3 (uudet alueet), liittymismaksu molempiin järjestelmiin: 10.542,42 € Liittymismaksu vain toiseen järjestelmään: 7.542,42 €. Jälkiliittyjä maksaa työkustannuksen liittymispisteestä eteenpäin, osuuskunta hankkii tarvikkeet liittymispisteeseen saakka ja lisäksi tarvittavan kiinteistöpumppaamon. Sähköliittymästä vastaa kiinteistön omistaja.

Liittymispisteestä eteenpäin kaikista kustannuksista vastaa liittyvä kiinteistö.

Liittymismaksun ja rahastomaksut voi maksaa maksimissaan kolmessa erässä kuuden

kuukauden aikana tai hallituksen erikseen vahvistaman maksuohjelman mukaisesti.

 

Perittävät maksut ja aikataulut:

Vuosi 2019 ja 2020 /01

Ylimääräinen vesimittarin luenta 37,20 €/kerta + alv +matkakulut.

Venttiilien avaaminen ja sulkeminen liittyjästä aiheutuvasta syystä 

51,15 €/ kerta +alv+ matkakulut.

Maksujen eräpäivät:

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksut laskutetaan arviona 1 kertaa/vuosi ja mittarilukemaan perustuvana 1 kertaa/vuosi. Kiinteistöiltä laskutettava pumppaamonpesu ja muut mahdolliset työt, laskutetaan työsuorituksen jälkeen seuraavassa laskutuserässä, mikäli ne eivät sisälly perusmaksuun.

Rahasto-osuusmaksut: lyhennykset, korot, vesi ja jätevesi käyttömaksut, perusmaksut ja pumppaamoiden ylimääräiset pesut:

Laskut lähtevät:           Erässä:              Rahasto erät: Laina erät:

03.01.2019                 31.1.2019          PERUSMAKSUT

15.02.2019                 10.3.2019          Rahasto 1-3 alue 3/2019

10.04.2019                  31.4.2019          Rahasto vanha-alue 5/2019

25.04.2019                15.05.2019          Rahasto 1-3 alue 6-7/2019

15.06.2019                 10.7.2019          Kulutuslasku ARVIO

02.08.2019                21.08.2019         Rahasto 1-3 alue/ vanha-alue 9 ja 11/2019

15.10.2019                15.11.2019          Rahasto 1-3 alue12/2019 ja1/2020

15.12.2019                 15.1.2020          Kulutuslasku LUKEMA

03.01.2020                  31.1.2020         PERUSMAKSUT

Jäppilän seudun vesiosuuskunta 

HALLITUS

YK2013 päätösten mukaisesti rahastoitavat maksut 1-erä 7/2019 ja 2 erä 12/2019

©2020 Jäppilän seudun vesiosuuskunta - MMD Networks Oy