Maksut ja taksat:

Uusien rakentamisalueiden rakentamisesta aiheutuvat kustannukset peritään liittymismaksuna ja rahasto-osuusmaksuna minkä suuruus määräytyy toteutuneiden kustannusten ja liittyjämäärien perusteella. Lisätietoa.

Vesiosuuskunnan maksut ovat seuraavat:

- osuusmaksu 50,48 € (ei sis alv) liittymisen yhteydessä maksettava kertamaksu (jäsenyydestä).

Käyttömaksut 1.1.2016 alkaen  sis. alv 24%: Vesi 1,02 € Jätevesi 1,81 €. Perusmaksu vain toiseen järjestelmään 100 €. Perusmaksu molempiin järjestelmiin 140 €

Vesijohdon rakentamisesta aiheutunut kokonaiskustannus on Lahtelantien, Vitikkaniemen sekä Tihusniemen alueilla noin 7000 € / osakas sekä Hietakylän ja Huhtimäen alueilla noin 7800 € / osakas.  Tämä summa laskutetaan alkuperäisiltä osakkailta noin 13-15 vuoden aikana, jälkiliittyjän maksuaika liittymismaksulle on 6 kk. Liittymismaksun voi maksaa maksimissaan kolmessa erässä.

Jälkiliittyminen:

Osa-alueet 1-3 (uudet alueet), liittymismaksu molempiin järjestelmiin: 1.750 € +

rakentamisrahastoa 8.250 €. Yht. 10.000 € Liittymismaksu vain toiseen järjestelmään:

1.225 €+ rakentamisrahastoa 5.775 €. Yht.7.000 €. Lisäksi jälkiliittyjä maksaa korkorahastoa liittyessään 542,42 €. Jälkiliittyjä maksaa työkustannuksen liittymispisteestä eteenpäin, osuuskunta hankkii tarvikkeet liittymispisteeseen saakka ja lisäksi tarvittavan kiinteistöpumppaamon. Sähköliittymästä vastaa kiinteistön omistaja.

Liittymispisteestä eteenpäin kaikista kustannuksista vastaa liittyvä kiinteistö.

Liittymismaksun ja rahastomaksut voi maksaa maksimissaan kolmessa erässä kuuden

kuukauden aikana tai hallituksen erikseen vahvistaman maksuohjelman mukaisesti.

 

Perittävät maksut ja aikataulut:

Vuosi 2015 ja 2016 /01

Ylimääräinen vesimittarin luenta 37,20 €/kerta + alv +matkakulut.

Venttiilien avaaminen ja sulkeminen liittyjästä aiheutuvasta syystä 

51,15 €/ kerta +alv+ matkakulut.

Maksujen eräpäivät:

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksut laskutetaan arviona 1 kertaa/vuosi ja mittarilukemaan perustuvana 1 kertaa/vuosi. Kiinteistöiltä laskutettava pumppaamonpesu ja muut mahdolliset työt, laskutetaan työsuorituksen jälkeen seuraavassa laskutuserässä, mikäli ne eivät sisälly perusmaksuun.

Rahasto-osuusmaksut: lyhennykset, korot, vesi ja jätevesi käyttömaksut, perusmaksut ja pumppaamoiden ylimääräiset pesut:

Laskut lähtevät:           Erässä:              Rahasto erät: Laina erät:

03.01.2016                  31.1.2016          PERUSMAKSUT

15.02.2016                 10.3.2016          Rahasto 1-3 alue 3/2016

10.04.2016                  31.4.2016          Rahasto vanha-alue 5/2016

25.04.2016                15.05.2016          Rahasto 1-3 alue 6-7/2016

15.06.2016                 10.7.2016          Kulutuslasku ARVIO

02.08.2016                21.08.2016         Rahasto 1-3 alue/ vanha-alue 9 ja 11/2016

15.10.2016                15.11.2016         Rahasto 1-3 alue12/2016 ja1/2017

15.12.2016                  15.1.2016          Kulutuslasku LUKEMA

03.01.2017                   31.1.2017         PERUSMAKSUT

Jäppilän seudun vesiosuuskunta 

HALLITUS

YK2013 päätösten mukaisesti rahastoitavat maksut 1-erä 7/2016 ja 2 erä 12/2016

©2018 Jäppilän seudun vesiosuuskunta - MMD Networks Oy